Noortje’s

TuinOntwerp

tuinreservaat

Bij het Hoeksche Waards Landschap heb ik in 2011 de cursus Tuinreservaten gevolgd. Door  tuinen in te richten als tuinreservaat, ontstaat er een betere leefomgeving voor dieren. Op www.tuinreservaten.nl heb ik onze tuin aangemeld als tuinreservaat.

Omdat de tuin aan de criteria voldoet, is het nu een officieel tuinreservaat. Hiervoor hoeft een tuin helemaal niet verwilderd of rommelig te zijn. Het gaat erom welke soorten planten er aanwezig zijn om zo de overlevingskansen voor deze dieren te vergroten.

Zo spotten wij geregeld een egel. In de nestkast broedt elk voorjaar een paar torenvalken. De boerenzwaluwen hebben hun nesten in de nok van de stal en de schuur. Diverse andere vogels zoals merels, lijsters, koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, mussen, vinken en ook de groene specht bewonen de bomen en hagen. In de schemering worden de vleermuizen en uilen actief.


Contact


Noortje van leeuwen

Noordijk 6

3284 LC Zuid-beijerland


Tel: 0186-684330

Mobiel: 0623807270


E-mail:

Noortjevan

leeuwen@hetnet.nl


Contact formulier

Klik hier